Kontakt

Centrála Praha


TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.
Křeslická 1507/2
101 00 Praha 10 – Vršovice
IČO: 45275718, DIČ: CZ45275718
Tel: +420 274 812 280
Bezplatná linka: 800 187 267
Fax: +420 274 814 287
e-mail: info@transtechnik.cz

Servisní středisko Brno


TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.
Vídeňská 264/120b
619 00 Brno
IČO: 45275718, DIČ: CZ45275718
Tel: +420 544 528 290
Bezplatná linka: 800 187 267
Fax: +420 544 528 292
e-mail: info@transtechnik.cz

Technické centrum Plzeň


TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.
Písecká 1316/30
326 00 Plzeň – Bručná
IČO: 45275718, DIČ: CZ45275718
Tel: +420 702 204 543
Bezplatná linka: 800 187 267
e-mail: info@transtechnik.cz

Pobočka Olomouc


TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.
U panelárny 690
779 00 Olomouc
IČO: 45275718, DIČ: CZ45275718
Tel: +420 606 735 596
Bezplatná linka: 800 187 267
e-mail: info@transtechnik.cz

Bratislava – organizačná zložka


TRANSTECHNIK CS spol. s r.o.
Kopčianská 16
851 01 Bratislava
IČO: 30804744, DIČ: SK2020326022
Tel: +421 262 250 790
Mobil: +421 903 411 180
Servis a prodej náhradních dílů: +420 602 393 061
e-mail: info@transtechnik.sk