Školenie vodičov manipulačnej techniky a kurzy

skoleniOrganizujeme Akreditované rekvalifikačné kurzy pre obsluhu elektro vozíkov a motovozíkov.

Kurz má teoretickú časť (30 alebo 35 hodín) a praktickú časť (až 75 hodín) a je ukončený písomným testom a praktickú jazdou na vozíku. Vlastníme akreditačné číslo: MSMT-36271/2015-1/853. Naši inštruktori sú certifikovaní podľa ČSN EN ISO/IEC 17024:2003. Školíme vo vlastnom školiacom stredisku v Prahe (vlastné cvičisko aj vozíky).

Úspešný absolvent kurzu dostane Osvedčenie o rekvalifikácii a vodičský preukaz na elektro vozíky a motovozíky, ktorý sa týka týchto strojov: ručne vedené, plošinové nízkozdvižné ťahače, plošinové, nízkozdvižné ťahače s volantovým riadením, vysokozdvižné ručne vedené vozíky, vysokozdvižné vozíky s volantovým riadením s nosnosťou do 5 ton.

Adresa kurzu: Transtechnik CS s. r. o., Průběžná 80b, 100 00 Praha 10, Strašnice.