O spoločnosťi

Spoločnosť TRANSTECHNIK CS spol. s r. o. bola založená v roku 1992. Na začiatku svojej činnosti bola jedným z prvých dodávateľov manipulačnej techniky značky Clark pre Českú a Slovenskú republiku. Postupom času dochádzalo v spoločnosti k rozširovaniu sortimentu o ďalšie druhy strojov a značiek, alebo ich náhradou inými výrobcami.
Dnes je spoločnosť TRANSTECHNIK CS spol. s r. o. rozdelená podľa odborov činnosti na dve divízie. Divízia manipulačnej techniky zastupujúca značky CrownClark, a na divíziu špeciálnej techniky zastupujúcu značku Vermeer ako hlavného dodávateľa a k tomu časť výrobného programu značiek AUSARed Rhino.
Okrem toho máme špeciálne oddelenie ktoré ponúka rolby na úpravu ľadových plôch značky WM ice technics.
Všetci výrobcovia jednotlivých značiek strojov patria v Európe a teda aj v ČR a SR k úplnej špičke techniky, ktorú je možné kúpiť, prenajať alebo nechať prostredníctvom našich zamestnancov – vyškolených špecialistov servisovať. Navyše značky Vermeer alebo Crown nájdete celosvetovo na popredných miestach medzi desiatich najlepšími.
Cieľom našej spoločnosti bolo vždy ponúknuť najlepšie výrobky, taktiež zároveň služby, ktoré tomu zodpovedajú a naši zákazníci ich očakávajú .
Ak sa na nás obráti ktokoľvek so záujmom o uvedenú značku alebo službu, môže očakávať individuálny prístup a riešenie, ktoré bude spoľahlivé a bude jeho požiadavkám vyhovovať.