Školení řidičů manipulační techniky a kurzy

skoleniPořádáme Akreditované rekvalifikační kurzy pro obsluhu elektrovozíků a motovozíků a roleb.

Kurz má teoretickou část (30 nebo 35 hodin) a praktickou část (až 75 hodin), a je zakončen písemným testem a praktickou jízdou na vozíku. Máme akreditaci číslo jednací MSMT-36271/2015-1/853 a naši instruktoři jsou certifikováni dle ČSN EN ISO / IEC 17024:2003. Školíme ve vlastním středisku v Praze (vlastní cvičiště a vozíky).

Úspěšný absolvent kurzu dostane Osvědčení o rekvalifikaciřidičský průkaz na elektrovozíky a motovozíky, který se týká těchto strojů: ručně vedené, plošinové nízkozdvižné a tahače, plošinové, nízkozdvižné a tahače s volantovým řízením, vysokozdvižné ručně vedené, vysokozdvižné s volantovým řízením – nosnost do 5 tun.

Adresa kurzu: Transtechnik CS s. r. o., Průběžná 80b, 100 00 Praha 10, Strašnice.